Curriculum vitae

Aprilie 7, 2009

PREGĂTIRE ACADEMICĂ

2004 – Licenţă în filologie clasică, Universitatea din Bucureşti

2006 – Masterat în teologie pastorală, Universitatea Emanuel din Oradea

2012 – Doctorat în filosofie (filosofia religiei) la Universitatea Babeş-Bolyai, sub coord. prof. univ. dr. Andrei Marga, cu tema: „Metodologia teologică a lui Carl F.H. Henry”

CĂRŢI PUBLICATE

„Scurtă monografie a comunităţii bisericilor creştine baptiste din zona Bihor de la începuturi până în 1961”, Editura Universităţii Emanuel, 2007

„Lectura textelor patristice – o problemă de abordare a Tradiţiei. Studiu pe caz asupra Didahiei apostolilor”, Editura Universităţii Emanuel, 2007

„Elemente de semiofizică aplicată” – coautor Ioan Pop, Risoprint, Cluj-Napoca, 2010

„Biserici, secte, erezii?” – coautor Cristian Bădiliţă, Editura Vremea, Bucureşti, 2011

CĂRŢI EDITATE

Marius David Cruceru – „Şi voi care sînteţi răi … fiţi desăvîrşiţi ca Tatăl”, Risoprint, Cluj-Napoca, 2010, editare filologică, filologie clasică

ARTICOLE PUBLICATE

„A Study of the „I Am” Phrases in John’s Gospel”, în Perichoresis, The Theological Journal of Emanuel University of Oradea, Volume 6, Issue 1, 2008

„Creaţie şi evoluţie. Perspective contemporane în context nord-american”, în Tribuna, nr. 167, 16-31 august 2009

„Transdisciplinarity and Christian Thought” – coautor Ioan G. Pop, în Transdisciplinarity in Science and Religion, 6/2009

„Iuda, apocrife, îngeri căzuţi”, în Contemporanul, anul XXII, nr. 1(706), Ianuarie 2011

PROIECTE DE CERCETARE

Septuaginta, volumul IV, coautor Marius Cruceru, note Cîntarea cîntărilor, Polirom, 2006

Septuaginta, volumul V, note şi introducere la Amos, Malachia şi Micheea, Polirom, 2009

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

19 mai 2009 – Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Institutul de Cercetări EuropeneCluj, în cadrul seriei de prelegeri STUDIUM GENERALE – Lumea după Darwin, prelegerea „Creaţie şi evoluţie” – Perspective contemporane în context nord-american”

3 iunie 2011 – Sighet, Colocviul internaţional „Martiriul în antichitatea creştină şi în secolul XX”, 2-5 iunie 2011, conferinţa „Tertulian, Clement şi Origen, interpretări ale martiriului în Antichitatea creştină”

11, 12 aprilie 2013 – Bologna, Padova, Colocviul internaţional „Trame controluce. Il patriarca ‘protestante’ Cirillo Loukaris”, conferinţa „Cyril Loukaris’ Confessio Christianae fidei as Protestant Creed. The Response to it in XVIIth Century Moldavia (Synod of Jassy, 1642) and the Adoption of Peter Mogilas’ Orthodoxa Confessio Fidei Catholicae et ApostolicaeEcclesiae Orientalis”

TRADUCERI PUBLICATE

Din latină: 

Boethius, „Consolarea filosofiei”, în Colecţia „Biblioteca medievală”, Editura Polirom, 2011

Toma din Aquino, „Summa Theologica”, vol. III, Secunda Secundae, qq. 151-160, în curs de apariţie la Editura Polirom

Ioan Scottus Eriugena, „De divisione naturae”, în curs de traducere (în colaborare cu Antoaneta Sabău) la Editura Polirom

Din engleză:

„Creştinism autentic – Faptele apostolilor 1-3”, D. Martyn Lloyd-Jones, Editura Făclia, Oradea, 2008

„Duhul Adevărului – O prezentare a învăţăturii biblice despre Duhul Sfânt”, David Jackman, Editura Făclia, Oradea, 2008

„Învăţături din Faptele apostolilor”, David Cook, Editura Făclia, Oradea, 2008

„Spre o teologie exegetică”, Walter C. Kaiser, Jr., Editura Făclia, Oradea, 2010

„Spre redescoperirea Vechiului Testament”, Walter C. Kaiser, Jr., Editura Făclia, Oradea, 2012

Informaţii contact

E-mail : veresotniel@yahoo.com

site: http://www.ratioetrevelatio.com

Anunțuri